Disclaimer & Privacy Beleid

Personen die de websites allfornature.nl en allfornaturetravel.com oproepen verklaren daarmee akkoord te gaan met de onderstaande disclaimer:

Disclaimer

  1. De gehele inhoud van de website van All for Nature B.V. is door de auteurswet beschermd. Alle rechten behoren toe aan All for Nature of aan derden. De onderdelen op de websites allfornature.nl en allfornaturetravel.com zijn alleen vrij toegankelijk om te gebruiken voor browsingdoeleinden. Reproductie van de inhoud of delen daarvan is alleen toegestaan met uitdrukkelijke vermelding van allfornature.nl of allfornaturetravel.com. Het reproduceren, verspreiden, aanpassen, verzenden, kopiëren, bewaren en doorzenden van onderdelen van deze websites voor openbare of commerciële doelstelling zonder voorafgaande toestemming van All for Nature B.V. is verboden.
  2. All for Nature B.V. spant zich in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De inhoud kan ten allen tijden worden gewijzigd zonder aankondiging vooraf. All for Nature B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade, die voortkomt uit de toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot onderdelen van de bovenvermelde websites of uit de koppeling met andere websites.

Privacy Beleid

De bescherming van persoonsgegevens neemt bij All for Nature een belangrijke plaats in. All for Nature draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en enkel gebruiken voor interne administratie en analyses.

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 15 januari 2018. Mocht u vragen hebben over of commentaar op de disclaimer en het privacy beleid dan kunt u contact opnemen via info@allfornature.nl