Reisvoorwaarden ANVR & All for Nature Travel

Op alle reizen van All for Nature Travel zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden) met de desbetreffende aanvullende voorwaarden van toepassing.

De ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden) leest u hier


Aanvullende voorwaarden

Artikel 2 .1  Informatie van de reisorganisator

ANVR: De reisorganisator zal vóór het sluiten van de reisovereenkomst bekend maken wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De reisorganisator kan een aanbetaling verlangen, de hoogte daarvan maakt hij vóór het sluiten van de overeenkomst bekend. All for Nature hanteert de volgende voorwaarden:

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Het restbedrag betaalt u uiterlijk 8 weken voor vertrek.


Artikel 9.2  Opzegging door de reiziger

ANVR: De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten). Deze percentages dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.

All for Nature hanteert de volgende voorwaarden: Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

− bij annulering tot de 84ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;

− bij annulering vanaf de 84ste dag (inclusief) tot de 56ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

− bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volle reissom