African Parks Network

African Parks Network is een Afrikaanse oplossing voor Afrika’s uitdaging op het gebied van natuurbehoud. De natuur en haar rijke dierenleven zijn Afrika’s grootste schatten.

African Parks Network is het eerste privé instituut op het gebied van Parkmanagement, dat de lange termijn verantwoordelijkheid voor het managen van beschermde gebieden overneemt, in samenwerking met de overheden. Deze benadering combineert topexpertise op het gebied van natuurbescherming met grote ervaring op zakelijk gebied. African Parks benadrukt de financiële duurzaamheid van de parken, m.n. door toerisme, bedrijvigheid en het betalen voor ‘eco-system services’. Hiermee leggen zij de basis voor economische ontwikkeling en armoedebestrijding.