IDUT

IDUT, de Vereniging voor Duurzaam Uitgaand Toerisme, is het landelijke Nederlandse netwerk voor duurzame ontwikkeling van uitgaand toerisme. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en overheid vormen samen de leden van deze vereniging.

Kennis uitwisselen is één van de belangrijkste doelstellingen van IDUT. Daarnaast het stimuleren van het debat over duurzaam toerisme en het bevorderen van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.