Stichting Amazone Kinderen

Stichting Amazone Kinderen is een kleine organisatie die groot werk wil doen. Zij heeft tot doel armlastigen in het Amazonegebied van Bolivia, in het bijzonder de kinderen, hulp te bieden door het verschaffen van financiële middelen voor medische zorg, educatie en andere projecten die erop gericht zijn de levensomstandigheden van de kansarmen nu en in de toekomst te verbeteren. De activiteiten in Nederland zijn erop gericht donateurs te werven en hun aandacht te vragen voor dit belangrijke werk.

Voor meer informatie gaat u naar: http://www.amazonekinderen.nl/

All for Nature Travel heeft een reis opgezet voor genodigden van Stichting Amazone Kinderen die dit project willen bezoeken: https://www.allfornature.nl/reizen/bolivia-st-amazone-kinderen-projectreis/