WWF

Missie: Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur.

Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. Zij streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen zij een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.

All for Nature ondersteunt verschillende projecten van het WWF door middel van haar reizen met Steppes Discovery.